ĐĂNG NHẬP

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mua bán công ty

0946143 746

Mua bán công ty

0946143 746

Hỗ trợ 02

04. 6325 9136

Hỗ trợ 02

04. 6325 9136

Tiêu đề của tôi 

Sàn mua bán doanh nghiệp
Mã số Hình ảnh Doanh nghiệp Ngành nghề Giá bán Tỉnh/Thành phố Trạng thái Xem Chi tiết
BCT-9477
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đang mời
54 Chi tiết
BCT-9479
Dịch vụ, thương mại
Thỏa Thuận
Hà Nội
Đang mời
17 Chi tiết
BCT-9478
Dịch vụ, thương mại
18 triệu
Hà Nội
Đang mời
62 Chi tiết
BCT-9476
Dịch vụ, thương mại
35 triệu
Hà Nội
Đang mời
108 Chi tiết
BCT-9471
Dịch vụ, thương mại
17 triệu
Hà Nội
Đã bán
54 Chi tiết
BCT-8390
Dịch vụ, thương mại
18triệu
Hà Nội
Đang mời
692 Chi tiết
BCT-9445
Dịch vụ, thương mại
25 triệu
Hà Nội
Đã bán
276 Chi tiết
BCT-9449
Dịch vụ, thương mại
17 triệu
Hà Nội
Đã bán
290 Chi tiết
BCT-9456
Dịch vụ, thương mại
24 triệu
Hà Nội
Đang mời
399 Chi tiết
BCT-9416
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đã bán
398 Chi tiết
BCT-9419
Mua bán Bất động sản
Thỏa thuận
Hà Nội
Đang mời
550 Chi tiết
BCT-8411
Dịch vụ, thương mại
11 triệu
Hà Nội
Đang mời
728 Chi tiết
BCT-8407
Dịch vụ, thương mại
thỏa thuận
Hà Nội
Đã bán
291 Chi tiết
BCT-8378
Dịch vụ, thương mại
18 triệu
Hà Nội
Đã bán
635 Chi tiết
BCT-6359
Dịch vụ, thương mại
20 triệu
Hà Nội
Đã bán
1,245 Chi tiết
BCT-8405
Dịch vụ, thương mại
24 triệu
Hà Nội
Đang mời
288 Chi tiết
BCT-8379
Dịch vụ, thương mại
19 triệu.
Hà Nội
Đã bán
550 Chi tiết
BCT-8382
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đang mời
587 Chi tiết
BCT-8377
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đang mời
796 Chi tiết
BCT-0264
Dịch vụ, thương mại
17 triệu
Hà Nội
Đã bán
1,162 Chi tiết
Trang 1/2