ĐĂNG NHẬP

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mua bán công ty

0946143 746

Mua bán công ty

0946143 746

Hỗ trợ 02

04. 6325 9136

Hỗ trợ 02

04. 6325 9136

Tiêu đề của tôi 

Sàn mua bán doanh nghiệp
Mã số Hình ảnh Doanh nghiệp Ngành nghề Giá bán Tỉnh/Thành phố Trạng thái Xem Chi tiết
BCT-9477
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đang mời
280 Chi tiết
BCT-9476
Dịch vụ, thương mại
35 triệu
Hà Nội
Đã bán
398 Chi tiết
BCT-9478
Dịch vụ, thương mại
18 triệu
Hà Nội
Đã bán
310 Chi tiết
BCT-9502
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đang mời
29 Chi tiết
BCT-9501
Dịch vụ, thương mại
300 Triệu
TP Hồ Chí Minh
Đang mời
22 Chi tiết
BCT-9471
Dịch vụ, thương mại
17 triệu
Hà Nội
Đã bán
197 Chi tiết
BCT-8390
Dịch vụ, thương mại
18triệu
Hà Nội
Đang mời
900 Chi tiết
BCT-9445
Dịch vụ, thương mại
25 triệu
Hà Nội
Đã bán
416 Chi tiết
BCT-9449
Dịch vụ, thương mại
17 triệu
Hà Nội
Đã bán
469 Chi tiết
BCT-9456
Dịch vụ, thương mại
24 triệu
Hà Nội
Đang mời
640 Chi tiết
BCT-9416
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đã bán
543 Chi tiết
BCT-9419
Mua bán Bất động sản
Thỏa thuận
Hà Nội
Đang mời
791 Chi tiết
BCT-8411
Dịch vụ, thương mại
11 triệu
Hà Nội
Đang mời
969 Chi tiết
BCT-8407
Dịch vụ, thương mại
thỏa thuận
Hà Nội
Đã bán
401 Chi tiết
BCT-8378
Dịch vụ, thương mại
18 triệu
Hà Nội
Đã bán
815 Chi tiết
BCT-6359
Dịch vụ, thương mại
20 triệu
Hà Nội
Đã bán
1,526 Chi tiết
BCT-8405
Dịch vụ, thương mại
24 triệu
Hà Nội
Đang mời
455 Chi tiết
Trang 1/1