ĐĂNG NHẬP

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mua bán công ty

0946143 746

Mua bán công ty

0946143 746

Hỗ trợ 02

04. 6325 9136

Hỗ trợ 02

04. 6325 9136

Tiêu đề của tôi 

Sàn mua bán doanh nghiệp
Mã số Hình ảnh Doanh nghiệp Ngành nghề Giá bán Tỉnh/Thành phố Trạng thái Xem Chi tiết
BCT-9565
Dịch vụ, thương mại
33 triệu
Hà Nội
Đang mời
21 Chi tiết
BCT-9554
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đã bán
106 Chi tiết
BCT-9551
Dịch vụ, thương mại
12 triệu
Hà Nội
Đã bán
128 Chi tiết
BCT-9564
Dịch vụ, thương mại
35 triệu
Hà Nội
Đang mời
44 Chi tiết
BCT-9562
Dịch vụ, thương mại
23 triệu
Hà Nội
Đang mời
47 Chi tiết
BCT-9556
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đang mời
56 Chi tiết
BCT-9553
Dịch vụ, thương mại
27 triệu
Hà Nội
Đã bán
75 Chi tiết
BCT-9557
Dịch vụ, thương mại
20 triệu
Hà Nội
Đang mời
63 Chi tiết
BCT-9513
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đang mời
1,038 Chi tiết
BCT-9478
Dịch vụ, thương mại
18 triệu
Hà Nội
Đã bán
625 Chi tiết
BCT-9476
Dịch vụ, thương mại
17 triệu
Hà Nội
Đã bán
895 Chi tiết
BCT-9543
Dịch vụ, thương mại
22 triệu
Hà Nội
Đã bán
149 Chi tiết
BCT-9545
Dịch vụ, thương mại
34 triệu
Hà Nội
Đang mời
56 Chi tiết
BCT-9539
Xây dựng, kiến trúc
200
TP Hồ Chí Minh
Đang mời
98 Chi tiết
BCT-9529
Dịch vụ, thương mại
60.000.000
TP Hồ Chí Minh
Đang mời
194 Chi tiết
BCT-9526
Dịch vụ, thương mại
15-20 tỷ
Quảng Ninh
Đang mời
117 Chi tiết
BCT-9525
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đang mời
255 Chi tiết
BCT-9512
Dịch vụ, thương mại
20 triệu
Hà Nội
Đang mời
612 Chi tiết
BCT-9508
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đã bán
315 Chi tiết
BCT-9471
Dịch vụ, thương mại
17 triệu
Hà Nội
Đã bán
519 Chi tiết
Trang 1/2