ĐĂNG NHẬP

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mua bán công ty

0946143 746

Mua bán công ty

0946143 746

Hỗ trợ 02

04. 6325 9136

Hỗ trợ 02

04. 6325 9136

Tiêu đề của tôi 

Sàn mua bán doanh nghiệp
Mã số Hình ảnh Doanh nghiệp Ngành nghề Giá bán Tỉnh/Thành phố Trạng thái Xem Chi tiết
BCT-9529
Dịch vụ, thương mại
60.000.000
TP Hồ Chí Minh
Đang mời
15 Chi tiết
BCT-9526
Dịch vụ, thương mại
15-20 tỷ
Quảng Ninh
Đang mời
55 Chi tiết
BCT-9525
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đang mời
86 Chi tiết
BCT-9513
Dịch vụ, thương mại
40 triệu
Hà Nội
Đang mời
259 Chi tiết
BCT-9512
Dịch vụ, thương mại
20 triệu
Hà Nội
Đang mời
257 Chi tiết
BCT-9476
Dịch vụ, thương mại
17 triệu
Hà Nội
Đã bán
661 Chi tiết
BCT-9508
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đã bán
175 Chi tiết
BCT-9478
Dịch vụ, thương mại
18 triệu
Hà Nội
Đã bán
483 Chi tiết
BCT-9471
Dịch vụ, thương mại
17 triệu
Hà Nội
Đã bán
341 Chi tiết
BCT-8390
Dịch vụ, thương mại
18triệu
Hà Nội
Đang mời
1,247 Chi tiết
BCT-9445
Dịch vụ, thương mại
25 triệu
Hà Nội
Đã bán
548 Chi tiết
BCT-9449
Dịch vụ, thương mại
17 triệu
Hà Nội
Đã bán
710 Chi tiết
BCT-9456
Dịch vụ, thương mại
24 triệu
Hà Nội
Đang mời
1,108 Chi tiết
BCT-9416
Dịch vụ, thương mại
Thỏa thuận
Hà Nội
Đã bán
754 Chi tiết
Trang 1/1