Bán công ty

STT Thông tin doanh nghiệp Thành phố Giá bán
1
Cần Bán
Mã tin: BCT-1390
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 387
Hà Nội 24,000,000 VNĐ
2
Cần Bán
Mã tin: BCT-1389
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 599
Hà Nội 23,000,000 VNĐ
3
Cần Bán
Mã tin: BCT-1388
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 635
Hà Nội 24,000,000 VNĐ
4
Cần Bán
Mã tin: BCT-1372
Trạng thái: Đã bán
Lượt xem: 777
Hà Nội 17,000,000 VNĐ
5
Cần Bán
Mã tin: BCT-1370
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 477
Hà Nội 14,000,000 VNĐ
6
Cần Bán
Mã tin: BCT-1369
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 665
Hà Nội 15,000,000 VNĐ
7
Cần Bán
Mã tin: BCT-1367
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 679
Hà Nội 14,000,000 VNĐ
8
Cần Bán
Mã tin: BCT-1351
Trạng thái: -
Lượt xem: 655
TP Hồ Chí Minh 900,000,000 VNĐ
9
Cần Bán
Mã tin: BCT-1348
Trạng thái: ---
Lượt xem: 647
TP Hồ Chí Minh 300,000,000 VNĐ
10
Cần Bán
Mã tin: BCT-1347
Trạng thái: ---
Lượt xem: 666
Bình Dương 5,500,000,000 VNĐ

Tài khoản

Sử dụng tài khoản MXH để đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Phước (Hỗ trợ )
Mr. Phước
  • lacvietmuaban@gmail.com
  • 0946143746