Bán công ty

STT Thông tin doanh nghiệp Thành phố Giá bán
1
Cần Bán
Hà Nội Thỏa thuận
2
Cần Bán
Mã tin: BCT-573
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 2082
Hà Nội 28,000,000 VNĐ
3
Cần Bán
Mã tin: BCT-625
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 906
Hà Nội 29,000,000 VNĐ
4
Cần Bán
Mã tin: BCT-683
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 172
Hà Nội 35,000,000 VNĐ
5
Cần Bán
Mã tin: BCT-691
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 16
TP Hồ Chí Minh 27,000,000 VNĐ
6
Cần Bán
Mã tin: BCT-626
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1149
Hà Nội 14,000,000 VNĐ
7
Cần Bán
Mã tin: BCT-690
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 42
Hà Nội 25,000,000 VNĐ
8
Cần Bán
Mã tin: BCT-682
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 105
Hà Nội 29,000,000 VNĐ
9
Cần Bán
Mã tin: BCT-630
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 639
Hải Phòng 10,000,000 VNĐ
10
Cần Bán
Mã tin: BCT-574
Trạng thái: Đã bán
Lượt xem: 1077
TP Hồ Chí Minh 22,000,000 VNĐ

Tài khoản

Sử dụng tài khoản MXH để đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Phước (Hỗ trợ )
Mr. Phước
  • lacvietmuaban@gmail.com
  • 0946143746