Bán công ty

STT Thông tin doanh nghiệp Thành phố Giá bán
1
Cần Bán
Mã tin: BCT-29
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 3638
Hà Nội 14,000,000 VNĐ
2
Cần Bán
Mã tin: BCT-187
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 51
TP Hồ Chí Minh 14,000,000 VNĐ
3
Cần Bán
Mã tin: BCT-183
Trạng thái: ---
Lượt xem: 348
Hà Nội 20,000,000 VNĐ
4
Cần Bán
Mã tin: BCT-182
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 281
TP Hồ Chí Minh 22,000,000 VNĐ
5
Cần Bán
Mã tin: BCT-181
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 329
Hà Nội 27,000,000 VNĐ
6
Cần Bán
Mã tin: BCT-176
Trạng thái: ---
Lượt xem: 71
Hải Phòng Thỏa thuận
7
Cần Bán
Mã tin: BCT-172
Trạng thái: Đã bán
Lượt xem: 463
TP Hồ Chí Minh 15,000,000 VNĐ
8
Cần Bán
Mã tin: BCT-166
Trạng thái: ---
Lượt xem: 531
Hà Nội 24,000,000 VNĐ
9
Cần Bán
Mã tin: BCT-137
Trạng thái: Đã bán
Lượt xem: 1966
Hà Nội 14,000,000 VNĐ
10
Cần Bán
Mã tin: BCT-128
Trạng thái: ---
Lượt xem: 1985
Hà Nội 22,000,000 VNĐ

Tài khoản

Sử dụng tài khoản MXH để đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Phước (Hỗ trợ )
Mr. Phước
  • lacvietmuaban@gmail.com
  • 0946143746