Bán công ty

STT Thông tin doanh nghiệp Thành phố Giá bán
1
Cần Bán
Mã tin: BCT-1304
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1190
Hà Nội 22,000,000 VNĐ
2
Cần Bán
Mã tin: BCT-1302
Trạng thái: Đã bán
Lượt xem: 2159
TP Hồ Chí Minh 35,000,000 VNĐ
3
Cần Bán
Mã tin: BCT-1300
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1339
Bình Dương 50,000,000 VNĐ
4
Cần Bán
Mã tin: BCT-1293
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 2054
Hà Nội 22,000,000 VNĐ
5
Cần Bán
Mã tin: BCT-1292
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1436
Hà Nội 24,000,000 VNĐ
6
Cần Bán
Mã tin: BCT-1284
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 2570
TP Hồ Chí Minh 24,000,000 VNĐ
7
Cần Bán
Mã tin: BCT-1282
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1689
Hà Nội 19,000,000 VNĐ
8
Cần Bán
Mã tin: BCT-1281
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1757
Hà Nội 27,000,000 VNĐ
9
Cần Bán
Mã tin: BCT-1280
Trạng thái: Đã bán
Lượt xem: 1346
Hà Nội 30,000,000 VNĐ
10
Cần Bán
Mã tin: BCT-1279
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1269
Hà Nội 17,000,000 VNĐ

Tài khoản

Sử dụng tài khoản MXH để đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Phước (Hỗ trợ )
Mr. Phước
  • lacvietmuaban@gmail.com
  • 0946143746