Bán công ty

STT Thông tin doanh nghiệp Thành phố Giá bán
1
Cần Bán
Mã tin: BCT-1333
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1173
TP Hồ Chí Minh 100,000,000 VNĐ
2
Cần Bán
Mã tin: BCT-1329
Trạng thái: Đã bán
Lượt xem: 2351
Hà Nội 29,000,000 VNĐ
3
Cần Bán
Mã tin: BCT-1327
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1590
TP Hồ Chí Minh 1 VNĐ
4
Cần Bán
Mã tin: BCT-1326
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1316
Hà Nội 19,000,000 VNĐ
5
Cần Bán
Mã tin: BCT-1317
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1777
Hà Nội 20,000,000 VNĐ
6
Cần Bán
Mã tin: BCT-1315
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1661
Hà Nội 22,000,000 VNĐ
7
Cần Bán
Mã tin: BCT-1314
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1184
Hà Nội 17,000,000 VNĐ
8
Cần Bán
Mã tin: BCT-1311
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1040
TP Hồ Chí Minh 11,000,000,000 VNĐ
9
Cần Bán
Mã tin: BCT-1306
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 1163
Hà Nội 17,000,000 VNĐ
10
Cần Bán
Mã tin: BCT-1305
Trạng thái: Đang bán
Lượt xem: 957
Hà Nội 17,000,000 VNĐ

Tài khoản

Sử dụng tài khoản MXH để đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Phước (Hỗ trợ )
Mr. Phước
  • lacvietmuaban@gmail.com
  • 0946143746